***   Nová otevírací doba od 13.května 2024      PO - ČT    07.00-17.00      PÁ    07.00-16.00   ***

 
Informace o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních informací
Udělujete  tímto souhlas společnosti KODEX, a.s. se sídlem Fügnerova 1412, 268 01  Hořovice. Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  5129, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  zpracovávala následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • číslo mobilního telefonu;
 • název společnosti/podnikatele;
 • IČO a DIČ společnosti/podnikatele;
 • adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ, okres, stát).
a to za účelem zasílání obchodních sdělení. Jedná se zejména o marketingové materiály, informace o nových produktech a podobně.
Tyto osobní údaje budou společností KODEX, a.s. zpracovávány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu.
Na  e-mailovou adresu Vám mohou být v tomto případě zasílána výše zmíněná  obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004  Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato  sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv  jednoduchým způsobem - zasláním e-mailu nebo prostřednictvím změny v  nastavení Vašeho účtu - odhlásit.
Zpracování  osobních údajů je prováděno společností KODEX, a.s., tedy správcem  osobních údajů. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i  tito zpracovatelé:
 • Web provider;
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - v takovém případě dojde ke zrušení uživatelského účtu;
 • v  případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se  zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu  osobních údajů.